Tietosuojaseloste

päivitetty 16.11.2022


Rekisterin ylläpitäjä

Nea Ahtiainen / Nealeksandra Photography

nea@kaunisliike.fi

Y-tunnus 2560524-1


Rekisterin yhteyshenkilö

Nea Ahtiainen / Nealeksandra Photography

nea@kaunisliike.fi

Y-tunnus 2560524-1


Miksi tietoja kerätään?

Tässä rekisteriselosteessa Nealeksandra Photography (”Yritys”) mainitsee useaan otteeseen ”käyttäjän”. Käyttäjällä tarkoitetaan Yrityksen nettisivuilla käyviä henkilöitä, kuten Yrityksen asiakkaita tai tulevia asiakkaita.


Yritys kerää käyttäjistä joitakin tietoja, joita käytetään asiakaspalvelun ylläpitoon ja kehittämiseen, mutta myös esimerkiksi palvelun analysointiin. Käyttäjän henkilötietoja saatetaan käsitellä muun muassa asiakassuhteen synnyttämiseksi, ylläpitämiseksi ja palveluiden toteuttamiseksi. Myös jälleenmarkkinointi Facebookissa, Instagramissa, Googlessa sekä sähköpostitse vaatii henkilötietojen käsittelyä.


Rekisteriin liittyvät sivustot

www.nealeksandra.com


Yrityksen asiakasrekisteri koostuu muun muassa kuvaussopimuksista, laskuista ja sähköpostista. Yrityksen kuvarekisteri koostuu Nea Ahtiaisen ottamista valokuvista, joita suojaa tekijänoikeuslaki.


Yrityksen sähköpostirekisterit koostuvat yllä mainittujen sivustojen ja palvelujen ostamisen kautta sähköpostilistalle liittyneistä käyttäjistä. Rekisterin henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon sähköpostilistalla olevien käyttäjien kanssa sekä Yrityksen ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hallintaan ja ylläpitoon.


Mitä tietoja kerätään?

Nettisivujen yhteydenottolomakkeella tallennetaan henkilön etunimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Tämä helpottaa yhteydenpitoa asiakkaan kanssa esimerkiksi kuvauspäivänä.


Henkilötietojen säilytysajat

Asiakasrekisteriä tarkastellaan puolivuosittain. Käyttäjän tiedot tuhotaan lain vaatimia säilytysaikoja (esim. laskutus) noudattaen.


Henkilötietojen luovuttaminen

Yritys ei luovuta rekistereihin kerättyjä tietoja ulkopuolisille. Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille Suomen lakien mukaisesti. Ulkopuoliset henkilöt eivät pääse tarkastelemaan rekistereitä. Pääsy rekisterien sisältämiin tietoihin on ainoastaan Yrityksen työntekijöillä ja toimeksiannon saaneilla henkilöillä.


Asiakkaan oikeudet

Asiakkaalla on oikeus saada tietää mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Mikäli asiakas haluaa tarkastella hänestä tallennettuja tietoja, tulee hänen esittää Yritykselle allekirjoituksella varmennettu asiakirja. Asiakkaalla on oikeus pyytää Yritystä korjaamaan virheelliset tai puutteelliset tiedot asianmukaisiksi. Mikäli Yritys ei noudata pyyntöä, tulee asiakkaalle osoittaa perusteltu ilmoitus syistä. Asiakkaan tulee muistaa, että kuvarekisteri noudattaa Suomen tekijänoikeuslakia.


Lisää oikeuksista

Yrityksellä on oikeus muuttaa tätä rekisteri- ja tietosuojaselostetta täyttääkseen oikeudelliset velvoitteensa. Asiakkaalla on oikeus kieltää Yritystä käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin.